Consorci Sant Gregori

Entre 2008 i 2009, Carles Sanabre, director d’ideaRed, va assessorar i dur a terme diverses tasques per al Consorci Sant Gregori. Es tracta d’una entitat especialitzada en serveis a la discapacitat i dependència que vol aportar, a través dels seus 29 anys d’experiència i de la seva capacitat tècnica, nous coneixements i innovació en les tècniques i procediments terapèutics d’atenció a la persona.

 

Per al Consorci Sant Gregori vam realitzar:

  • Manual d’estil
  • Pla de comunicació
  • Pla de crisi
  • Col·laboració en la definició de l’estructura web
Categoria

Consultoria estratègica, Imatge corporativa, Pla de comunicació