Technal

 

Desenvolupament web en WordPress d’un portafoli de construccions arquitectòniques internacionals en què s’han dut a terme solucions Technal per a la seva construcció. També desenvolupem una versió executable del portafoli en CD-ROM i USB.

El desenvolupament va ser un encàrrec de l’agencia Bosch & Serret.

Categoria

Desenvolupament web, Marketing digital i mòbil