Desenvolupament de Campus Virutal Moodle per a BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona.

Es va realitzar l’actualització de moodle de la versió 2.5 obsoleta a l’última versió estable de moodle. Amb l’actualització es van resoldre els problemes de seguretat que presentava la plataforma i els errors de visualització d’aspectes claus de moodle.

Es decideix simplificar l’accès al campus redissenyant la pàgina de login. Després de diverses deliberacions, Bau opta per un pàgina de login directe amb un estètica minimalista, amb fotografies de fons. Aquest fet aporta un login més ràpid que la pàgina de login predecessora, la qual tenia informació corporativa.

També es va modificar el disseny de la plataforma adaptant-lo a la imatge corporativa de Bau. Es va aplicar un nou tema amb és funcionalitats i es va assolir la versió mòbil del campus així com la configuració per les apps oficials de Moodle en IOS i Android.

D’altra banda també es millora la distribució dels blocs i la navegació a nivell d’usuari. S’afegeixen alguns mòduls (extensions) que aporten noves funcionalitats al campus i en faciliten la gestió i administració.