Sobre el projecte

Un dels trets diferencials d’IntermediaJob com a portal de feina és que en comptes d’haver d’omplir llargs formularis sobre currículum, els candidats i les candidates han d’explicar i evidenciar els nivells de competència amb exemples d’èxits i assoliments respecte a cada competència. Per tal d’acreditar l’auto avaluació, els tècnics d’intermediació de Fundació Intermedia validaran professionalment les candidatures quan els requeriments de les ofertes i les competències dels candidats encaixin.