Desenvolupament web i representació visual del Mapa de Competències Digitals, creat per la UOC.

Es tracta d’un aplicatiu web en forma de mapa conceptual que t’ajuda a saber quines són les competències digitals que ja domines i quines són les que hauràs de desenvolupar per formar part d’una ciutadania activa, crítica i responsable en la societat digital.

Està organitzada en 5 Àrees temàtiques i 19 competències digitals. Cada competència recull en format pregunta (Què he de saber fer?) els indicadors que descriuen les variables que permeten comprovar si s’han assolit i en quin nivell

D’altra banda es crea un test d’autoavaluació que permet a la ciutadania obtenir, de manera orientativa, el seu nivell competència digital.