Desenvolupament de lloc web corporatiu sobre el Programari per al control de processos APPCC i seguretat alimentària Saphi.
Saphi és el programari de seguretat alimentària que permet registrar, processar i analitzar a fons la correcta aplicació dels procediments dissenyats en el seu protocol del sistema d’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC o HACCP, acrònim en anglès) i les seves possibles desviacions , sigui quin sigui el seu sector, optimitzant costos, millorant el control de la seva aplicació i obtenint informació estratègica per a l’empresa, derivada dels registres presos.

Desenvolupament web amb CMS WordPress.