Carles Sanabre Vives, director d’ideaRed i professor associat de la UPF, va presentar recentment un avanç de la seva tesi doctoral “Proposta de models per a la ideació estratègica i l’anàlisi integral de la qualitat en llocs web: WebSite Canvas Model i sistema d’anàlisi de doble entrada amb patrons”. La presentació es va emmarcar en el seminari DigiDoc de novembre organitzat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Una altra de les intervencions va estar a càrrec de Javier Díaz-Noci i va donar a conèixer el nou grup de treball Income Inequality and Communication. El grup té per objectiu compartir experiències sobre el concepte de desigualtat d’ingressos; i analitzar els patrons de comunicació i interacció sobre aquest tema a la xarxes digitals, especialment a Twitter.

Més informació a: https://observatoriocibermedios.upf.edu/desigualdad-y-calidad-comunicacion-digital-seminario-digidoc 

Consultar ressenya de la tesi doctoral: https://observatoriocibermedios.upf.edu/website-canvas-model