Què és un Agent Digitalitzador Acreditat?

Empresa tecnològica que disposa de solucions i serveis tecnològics, i els ofereix a empreses i autònoms que ho sol·licitin al programa Kit Digital.

 

Kit Digital

Kit Digital és un programa finançat pels fons Next Generation EU, que ofereix subvencions a fons perdut per a pimes petites, microempreses, i autònoms, de qualsevol sector, amb menys de 50 treballadors i un volum de negoci inferior als 10 milions d’euros, en forma de “cupons digitals” d’entre 2.000 i 12.000 €, que permet accedir a serveis de proveïdors acreditats, com nosaltres.

Aquests serveis responen a àmbits com el disseny de pàgines web, el comerç electrònic, màrqueting digital o ciberseguretat, entre altres. En cada cas i en funció de la dimensió de l’empresa, l’import de la subvenció oscil·la entre els 2.000 i els 12.000 euros.

 

Segments dels Beneficiaris

Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats (12.000 €)

Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats (6.000 €)

Segment III. Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i autònoms (2.000 €)

 

PRIMERA CONVOCATÒRIA d’ajudes de Kit Digital

Per empreses entre 10 i 49 treballadors (Segment I)

Del 15 de març a les 11 h fins al 15 de setembre a les 11 h (6 mesos), o fins que el pressupost quedi exhaurit. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’arribada, per concurrència no competitiva.

L’Import del cupó digital és de 12.000 € per empresa beneficiària que podrà bescanviar per diferents solucions de digitalització del programa Kit Digital.

Pressupost de la convocatòria: 500 milions d’euros

 

Que has de fer per gaudir-ne?

 

 1. Registrat a acelerapyme.es i completa el test de maduresa digital (Autodiagnòstic) 
 2. Consulta el catàleg de solucions digitats, i escull-nos.
 3. Posa’t en contacte amb nosaltres, el teu agent digitalitzador, i et tramitarem la sol·licitud a l’ajuda del Kit Digital. (Quan s’obri la teva convocatòria)
 4. A continuació, formalitzarem un Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, on quedin especificades les condicions del servei, i on accedireu al cobrament de l’import del cupó digital a l’Agent Digitalitzador, nosaltres.
 5. Un cop formalitzat l’acord, procedirem a la prestació de la solució de digitalització, en dues fases.
 6. En acabar, us emetrem una única factura electrònica, per l´import total de la solució de digitalització contractada, on es reflectirà la reducció de l’import subvencionat (cupó digital). En cas de superar l‘import del cupó, haureu, de fer el pagament de l’import no subvencionat, si excedeix, més l’IVA del total.
 7. Per cobrar l’import del bo digital, procedirem a la justificació de la subvenció, al vostre nom, mitjançant els canals digitals que se’ns indiquen.

 

Requisits per ser beneficiari

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom de conformitat amb les definicions l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 (empresa que ocupi a menys de 50 persones i amb un volum de negocis anual o amb un balanç general anual que no superi els 10 milions d’euros.)
 • No estar en situació d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 • Estar en situació d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
 • No superar el límit d’ajuts de mínims.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les diferents convocatòries.
 • Estar registrat a Acelera Pyme i disposar de l’avaluació de Maduresa Digital (Autodiagnòstic) de la mateixa plataforma.