Des de sempre ha estat prioritari anar per davant dels nostres competidors, del mercat i, sobretot, de les seves necessitats. Però en el context actual això s’accentua cada cop més. Com a conseqüència, establir una estratègia de marca i/o servei s’ha convertit en un element cada cop més important.

La crisi, la fort competència i la rapidesa en que els productes i, en conseqüència, les marques entren i passen de moda fent cada cop més dificil posicionar-se en el mercat i assolir complir amb els objectius.

Per això, hi ha diferents tècniques que ens permeten avançar al futur, incert, però a vegades predictible. Una bona investigació comercial que ens permeti conèixer l’estat general del mercat en el que ens trobem, o al que ens volem posicionar, ens permetrà avançar molts esdeveniments i, per tant, ens guiarà i ajudarà en la presa de decisions.

Generar un DAFO de la nostra marca i/o producte/servei ens situarà en la realitat més profitosa per així plantejar i establir la nostra estratègia d’èxit.

A més d’un bon estudi de mercat i un DAFO, que ens puguin situar en el context real al qui ens dirigim, és molt important identificar bé els nostres públics: els directes i els indirectes. Hem de saber des del principi quins són els públics als que ens dirigim, tant de consumidors com proveïdors, tots tenen importancia.

Si aconseguim identificar als públics i ens marquem uns objectius concrets per a cadascun estarem cobrint tota la nostra xarxa amb una estratègia que deu ser honesta, homogènia i competitiva. Tot allò tenint en compte el nostre pressupost i establint un timing que s’ha d’acatar des del primer moment per a que l’estratègia seguexi el seu curs.

D’aquesta manera aconseguirem complir amb la nostra meta i executar favorablement la nostra estratègia de marca i/o producte/servei.